Dòng sự kiện

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hoà Bình

August 01, 2017

Xây dựng phần mềm Hành chính công điện tử

Xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hoà Bình khai trương ngày 01/08/2017.

December 12, 2018

Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Sơn La

Phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La tích hợp cả phân hệ đánh giá khảo sát Sipas; thuận lợi cho việc quản lý tình hình Cải cách hành chính của tỉnh.

December 6, 2019

Phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành Bộ giao thông vận tải

Phần mềm “Quản lý chỉ đạo điều hành LV-CĐĐH được xây dựng nhằm đáp ứng các chuẩn nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo điều hành