BỘ TT&TT CHUYỂN NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ VỤ CNTT SANG CỤC TIN HỌC HÓA

Cụ thể, theo Quyết định 255 được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban ngày 26/2/2020, nhiệm vụ về chuyển đổi số được điều chuyển từ Vụ CNTT…

Read more »