BỘ TT&TT CHUYỂN NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ VỤ CNTT SANG CỤC TIN HỌC HÓA

Cụ thể, theo Quyết định 255 được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban ngày 26/2/2020, nhiệm vụ về chuyển đổi số được điều chuyển từ Vụ CNTT…

Read more »

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CISCO

Cisco gia nhập thị trường hội nghị truyền hình sau các hãng khác nhưng lại nhanh chóng bức phá thị trường khi sở hữu nền tảng công nghệ được sát nhập…

Read more »