GIỚI THIỆU CHUNG

“Phần mềm Quản lý hành chính công một cửa liên thông” là hệ thống hỗ trợ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ công.

Phần mềm giúp cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp có thể nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính với sự hỗ trợ hiệu quả của phần mềm hoạt động trên mạng LAN, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Hỗ trợ người sử dụng thực hiện tác nghiệp trên phần mềm đối với quá trình tiếp nhận-thụ lý-trình ký-trả kết quả đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị.

Ngoài ra phần mềm còn được trang bị các chức năng cho phép giải quyết hồ sơ liên thông giữa các cấp như Xã phường và Quận Huyện Thành phố, Quận Huyện Thành phố và Sở ban ngành, UBND tỉnh cho phép các cán bộ công chức phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán và minh bạch trên môi trường mạng theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Phần mềm cung cấp công cụ để công dân chủ động tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên mạng Internet. Thông báo tức thời tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ của hãng Microsoft, phát triển trên môi trường .Net Frame Work 2.0; XML, SQL Server 2008. Phần mềm được cài đặt trên máy chủ và khai thác trên trình duyệt Internet qua đó người sử dụng dễ dàng vận hành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Nhìn chung phần mềm là công cụ hỗ trợ cho cơ quan nhà nước tăng cường kiểm tra giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan mình, giúp người dân giám sát quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ và đẩy nhanh quá trình thụ lý chống ùn tắc trong công tác giải quyết TTHC.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Cũng như việc triển khai cung ứng các dịch vụ công trực tuyến, việc cung ứng và triển khai Phần mềm một cửamột cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh sẽ đem lại lợi ích to lớn trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tới người dân và tổ chức.

Theo đó, mục đích của việc triển khai phần mềm này để hỗ trợ hoạt động điều hành và tác nghiệp trong giải quyết TTHC cho các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tính trung bình với hàng nghìn hồ sơ tiếp nhận tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh mỗi ngày, thay vì như trước đây, cán bộ tiếp nhận sẽ phải vào sổ hồ sơ cho mỗi hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, thì việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp cho cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của mỗi đơn vị tiết kiệm thời gian trong quá trình nhập dữ liệu, lập và lưu trữ sổ sách. Đồng thời, tiết kiệm thời gian thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện TTHC hằng ngày, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thể cập nhật được thường xuyên, liên tục quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐƯỢC TIN HỌC HÓA

Quytrinhchung

Quy trình chung

 • Cung cấp thông tin hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng.
 • Tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống mã vạch.
 • Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ tại các phòng ban chuyên môn, hỗ trợ lãnh đạo kiểm tra, xem xét và phê duyệt giấy phép.
 • Giải quyết các hồ sơ có liên thông với các đơn vị bên ngoài như phường xã, các Sở ngành hoặc đơn vị cấp trên.
 • Giải quyết các quy trình nghiệp cụ tại bộ phận một cửa cấp xã phường, cấp Quận Huyện, hoặc Sở ban ngành, UBND cấp tỉnh.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, VẬN HÀNH

Với cấp xã phường:

Đáp ứng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, địa chính, lao động thương binh xã hội, quản lý đô thị, xây dựng (quản lý hiện trạng sau cấp phép).

Với cấp quận huyện Thành Phố:

Đáp ứng các loại thủ tục:

 • Cấp đăng ký kinh doanh hộ cá thể;
 • Cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
 • Cấp giấy phép xây dựng;
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Xác nhận các hồ sơ về chính sách xã hội, lao động;
 • Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;
 • Chứng thực văn bản, giấy tờ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ khẩu; …

Với cấp Sở:

Đáp ứng các loại thủ tục:

 • Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Công nghiệp;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thương mại;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thủy sản ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Đất đai;
 • Các thủ tục hành chính công về xây dựng ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Y tế;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Khiếu nại – Tố cáo;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hoá;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Ngoại vụ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Nội vụ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Du lịch;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động-thương binh và xã hội;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Công chứng, chứng thực.

Với cấp Bộ, ngành:

Đáp ứng các loại thủ tục:

 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thương mại;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thủy sản ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Y tế;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Khiếu nại – Tố cáo;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Du lịch;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;
 • Các thủ tục thuộc lĩnh vực Đất đai; …

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hợp tác theo số hotline của Long Việt:

Tel: 0987.776.387

Email: contact@congnghelongviet.vn

Chân thành cảm ơn!