• Phần mềm quản lý tài sản (LV-DT) giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…
  • LV-DT giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính (VD: Sở y tế, Sở giáo dục – đào tạo, Phòng Tài chính – kế hoạch,…) tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua internet.
  • Đặc biệt, LV-DT đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hợp tác theo số hotline của Long Việt:

Tel: 0987.776.387

Email: contact@congnghelongviet.vn

Chân thành cảm ơn!